Όροι Χρήσης

Ορισμοί:

Η παρούσα ιστοσελίδα μαζί με τα στοιχεία της παρέχονται ελεύθερα προς τον χρήστη για ενημέρωση.

Στις σελίδες Προσωπικά Δεδομένα και Cookies αναφέρονται οι επιμέρους πολιτικές χρήσης της ιστοσελίδας ενώ η χρήστη της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα:

Πληροφορίες

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας συγκεντρώνονται από δελτία τύπου ή από συνδυαστική έρευνα πηγών έντυπων/ηλεκτρονικών μέσων με τρόπο τέτοιο που να παρουσιάζεται έγκυρα κι άμεσα.

Ο σκοπός των στοιχείων αυτών είναι καθαρά πληροφοριακός και η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την καταλληλότητα ή πληρότητα αυτών, καθώς όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από τρίτους φορείς.

Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα εμφανίζει διαφημίσεις μέσω της πλατφόρμας google σε συγκεκριμένες θέσεις.
Η ιστοσελίδα δεν φέρνει κάποια ευθύνη προς τους χρήστες ή προς τρίτους για διαφημίσεις που ενδεχομένως να θεωρηθούν ότι τους θίγουν, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ανακρίβεια ή μη συμμόρφωση προς τους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας / Ευρωπαϊκής Ένωσης να προκύπτει μέσα από τις διαφημίσεις αυτές.

Η ιστοσελίδα δεν είναι υποχρεωμένη ή είναι σε θέση να ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία για την νομιμότητα της που δρομολογείται μέσα από τις διαφημίσεις της google.

Η ευθύνη αυτή βαραίνει τους διαφημιζόμενους ή δημιουργούς των συγκεκριμένων καταχωρήσεων.