γράμματα

Δεν υπάρχει κάτι σήμερα

Πίνακας του Giorgio de Chirico

χορός

Δεν υπάρχει κάτι σήμερα

Πίνακας του Giorgio de Chirico

Μας διέφυγε κάτι;

> Πές το μας εδώ <